PREFABR݋ V݌LA

Prefabrik villa fiyatlarﳴrong> ad᬴䡠sundu孵z bu web sitemizde amac� sizlere olabildi鮣e farklಥfabrik villa se祮e頳unarak ya�arz� ve zevkinize uygun bir modeli se筥nize yard㽠olmaktbr />
ܬkemizde Prefabrik sekt⼮௬u尵 ilk zamanlarda prefabrik yapᲽn kullan࡭ac䡨a 篫 konteyner ve ofis tarz顰Რ묩ndeydi. ީmdiki gibi 篫 ama笽 prefabrik yapᲠyerine daha 篫 ye alanlar䡠tamamlay�ol 䬥nmi岤i. Fakat zamanla inᴠsekt⼮৥li峩 ve buna paralel yeni yap�zemelerinin ortaya 罫masಥfabrik sekt⼮⡭ baᠢir alana s쫬emi鲮 Prefabrik yapᲠartࢩlinenin aksine konteyner ve ofis yapᲽn d�a ya� t࡬anlar䡠kullan�a ba᭽Ფzellikle yeni teknolojilerin kullan�졠beraber prefabrik yapᲡ istenilen formlarૡzand�bilmesi ve maliyetlerin aཬara d첼lmesi prefabrik sekt⼮e geni⩲ alana yay�imkan㡰lam佲. Son 10 y佲 prefabrik sekt⼮de landa olan yap䡲zಥfabrik evler ve prefabrik villalardiyatlar൹gun seviyelere gerilemesi ve mimari olarak estetik g⼮쥲e imkan tan᳽ prefabrik ev ve prefabrik villalarਡlk�taraf䡮 kᠺamanda kab৶rmesini sa졭佲.

Prefabrik ev ve villalar쯳trong> ana tercih sebepleri ; kolay kurulumlar�olmas젭aliyetlerinin d쫠olmasथpreme dayan콠olmalarਥrt켠iklim ⴽna uyum sa졭alar楠en lisi normal bir evde ve villada uygulanabilen tथkoratif i孬erin prefabrik villalarda da rahatl졠uygulanabilmesi ve daha fazlasᠩmkan tan᳽d
   

 
PREFABR݋ V݌LA ALIRKEN SIKǁ SORULAN SORULAR:
SORU: ݫi katl顰Ფa ara kat sallanma yapar m쯳pan>
Bu binalar೴atik hesaplar鬧ili standartlara (TS 648, TS 498, TS 11 372 vb.) ve ymeliklere g⥠yap᭡ktadu y䥮 ara katlarda mᡤe edilebilir sehim miktar桲donutlarda ortalama 250kg/m2 arakat yਥsab顰Სk arakat kesit tayini yap�
Devam駩n l楮 t졹
 


  PREFABR݋ V݌LA TERC݈ ED݌ME SEBEPLERݺ

1. Teknolojinin h졠ilerlemesi sayesinde hem 멬 itibariyle hem de maliyet a罳䡮 prefabrik villalar䥲cih sebebi haline gelmi鲮
2. H콠montaj㡹esinde kᠳ堩祲isinde 篫 g嬠bir prefabrik villa sahibi olabiliyorsunuz.
3. Depreme dayan콬�onusunda prefabrik evler ve villalar di岬erine g⥠daha avantajl믮umdadr /> 4. Prefabrik evlerin ve villalar૯layca s뼬ࢡᠢir yere montajlanabilmesi de ayrᠴercih sebeplerinden birini olu岭aktadr /> 5. Prefabrik evler ve villalar ses, �e di岠yal�ar konusunda 篫 avantajl�
6. Prefabrik villa ve evlerin kurulaca�klim ⴬arᠧ⥠de岬endirilerek ona g⥠bir yol 空ilmektedir.
7. Prefabrik evler ve villalar uzun �l첬 bak�olaydr /> 8. Prefabrik villalar 4 mevsim kullanᢩlecek yapᠩn।ilmektedir, her iklim ⴽna uygun izolasyon sistemi uygulanmaktadbr /> 9. Prefabrik villalar� normal evlerinizi boyad�z gibi rahatl졠boyayabilir, bak졲�ahat硠yapabilirsiniz.
10. Prefabrik villa projeleri, arazi alan�n daha verimli bir 멬de kullan�ᠯlanak sa졲
11. Di岠betonerme evlerde yapᢩlen tथkorasyon i孬erini, prefabrik villalarda de rahatl졠uygulayabilirsiniz...
     
 
12. ݳte堧⥠ꥬ tasar졲, modern, estetik yeni projeler 崩lebilir.
13. Prefabrik villa ݭalat�fabrikalarda yapᲡk, montaj뽳a s夥 yerinde yap�teslim edilir.
14. Prefabrik villalar୯ntaj㽲as䡠祶re kirletilmeden kᠳ堩祲isinde
montaj tamamlan/span>
15. ܲ쥲imizin uygulamalar䡠Vin砧erekmez, 쮬erimiz hafif prefabrike yapᲤ/span>
 


 

PREFABR݋ NEDݒ?

Prefabrik mod岠sistem yap࠴줼r.Fabrika ortam䡠imalat顰ᮠduvar ve 硴६emanlar�montaj mahaline par硬饲inde montaj edilecek 멬de sevk edilir. Montaj mahalinde daha den haz졮mࠢeton 岩ne montaj yap�Yakla렱00mࢩr prefabrik binan୯ntaj䠧೼rer.

PREFABR݋ Bݒ V݌LAYA SAHݐ OLMAK ݇ݎ NE YAPMAK GEREKݙOR?

Kaliteyi standart olarak g⥮ ve m䥲i memnuniyetine lik veren , firmamᠠgelerek katolo堼zeinden veya web sayfam䡮 sizin be室i鮩z bir prefabrik villa modelini sunarak sꬥ堹apman৥rekiyor.

Sꬥ幬e birlikte 崩ci firma taraf䡮 size verilen beton plan�alarak prefabrik binanࠢetonun plandaki detaylara uygun olarak att�৥rekir.Tavsiye edilen beton y㥫li頴0cm dir.ܲetici firmam೩ze verdi頠 imalat s峩 i穮de zemin beton da hazਡle getirildikten sonra prefabrik villan૵rulaca�짥ye 崩ci firma nakliye ⥴ ara�as顰arak sizden fiyat okeyi alarak sevkiyat৥r祫le鲩r veya sizin tedarik edece鮩z bir nakliye arac੬e sevkiyat祲祫le鲩r. Firmam௲talama 100mഥk katlࢩr villan೥vkiyat�tek kamyon ile yapabilmektedir.ݫi katlॶlerin sevkiyat髩 kamyon ile yap�tadp>

Malzemenin y쥮di頧쮠ertesi g쮠sabaha y켠kamyon beton yanᠧiderek firma taraf䡮 grilen 4 veya 5 ki쩫 montaj ekibi taraf䡮 beton 岩ne malzemenin indirilmesi sa졮ontaj ekibi montaj mahaline kendi ara笡r졠gelmekte olup m䥲i taraf䡮 her hangi bir sorumlulu堹oktur.

Montaj ba᭡dan  m䥲inin temin edece頢ir yerden elektrik alᲡk montaja baᮽr. ݬk olarak duvar panelleri proje g⥠yerle鲩lmesi sa졮uvar panelleri 4 멬den olu⮠Dolu duvar paneli ,pencereli duvar paneli , kap�uvar paneli, vasistasl䵶ar paneli.Duvar panellerinin dizimi sonras祬ik 硴�aslarಯjeye g⥠ uygun 멬de konularak duvar birle�lemanlar�岩ne cᴡ ile sabitlemesi yap� Makaslarೡbitlemesi ile birlikte 硴᾽klar�as 岩ndeki kulaklara sabitlenerek 硴沴쮥 hazਡle getirilir. Makas 岩ne ba૽s졲ᠤeprem diyogonel malzemesi ile ba졮�taraf䡮 sꬥ堼zerinde yazan daha den belirlenmiৡt롰lama malzemesi (Ond쮥 ,Trapez sac ,޽ngଠMetal Kiremit) yerle鲩lir. Al�뼮 oldu堫adar montaj s峩 boyunca montaj⡾䡠beklemesi ve montaj yap�n੺lemesi lidir. Bu 멬de davran佰䡠montaj elemanࠤaha itinal硬ᣡ�a置�dt롰lamas೯nras嬥ktrik kablolar䡶an aras䡮 atᲡk priz ve d� yerleri 壩 firma taraf䡮 verilen elektrik plan৶re yerle鲩lir.

Makas arasᠸ0mm cam y젨ǡtީltesi ) yerle鲩lerek asma tavan kaplam i孩 yap�Projeye g⥠banya ve Wc 鴥leri i穮 gerekli s᫠ve so嫠su tesisat祫ilerek k⠴ᬡr䡫�Klozet ,lavobo, Duԥknesi , Tuvalet taඥ musluklar୯ntaj桹ans ve kalebodurdan sonra yap�祲ekti鮤en m䥲iye teslim edilir.

Prefabrik villa gsine alᲡk d࠴araftan her 125cm de bir yere 祬ik d嬠ile ba졮arak binan࠺emin sabitleme i孩 yap� olur. D৥lik kap楠i砠Amerikan kap楠Pvc pencereler takᲡk binan୯ntajࢩtirilmiוּr.

Montaj ekibi montaj yerinden ayr�an si elindeki teslim ka�n�teriye imzalatarak m䥲iye binay䥳lim etmiוּr.Montaj sonras୼岩 ister ise hemen boya ekibinin 崩ci firmadan isteyerek boyaya baᴡ bilir.Veya i祲inin ࠬ fayans ve kalebodurunu yaparak boyaya hazਡle getirir. B鬥likle boya sonras�teri rutu龬emi ile u⡾maz.Prefabrik villa boya i孩 ilk olarak tavan ve duvar birle�lemanlarᠧekomastik 祫iler montaj ge穾 bo嫬ar�apatm௬ur.Mastik kuruma i孩 sonras࠭etal aksam࠹a콠boyas�aparak 岩ne 岩ne iki kat i砣ephede plastik ,dࣥphede akrilik boyama i孩ni ger祫le鲩r.Boyac嫩bi ibitirdikten sonra teslim ka� imzalatarak montaj yerinden ayr� olur.

M䥲iye teslim edilen prefabrik villalar firma taraf䡮 garanti alt䡠olup 罫abilecek her t켠problemde m䥲inin yan䡤p>

Sahip oldu孠prefabrik villanࠢak� nas๡pmal�

D宬i olarak y䡠bir kere dࠣepe mastikleme ,ya콠boya ve akrilik boya yap�祲ekir.

 


  MD 14... 98 m䅋 KATLI
PREFABR݋ V݌LA MODELݠ(94m렴m좲 />
  MDK 01... 86 m틝 KATLI
PREFABR݋ V݌LA MODELݠ(79m렷m좲 />


   
PREFABR݋ YAPILAR G܎܍ܚDE BݒǏK ALANDA RAHATLIKLA KULLANILAB݌MEKTEDݒ BAތICA KULLANIM ALANLARINI SINIFLARSAK:
* Prefabrik Konut ve Prefabrik Villa tarz䡠kullan�lduk硠yayg졾m佲.
* B堶e Taksi duraklarﬡrak kullanᢩlen prefabrik yap᲼br /> * Yemekhane ve Yatakhane 묩nde in।ilen prefabrik binalar
* Ofis ama笽 kurulan prefabrik yap᲼br /> * ޡntiye alanlar䡠olu岵lan prefabrik konteynerlar.
* WC ve Duﬡrak kullanᢩlen prefabrik modeller
* Spor alanlarᠤt쬥bilen prefabrik binalar.
* Sa콫 ocaklarﬡrak in।ilen prefabrik yap᲍
* Prefabrik olarak imal edilen mobil konteynerlar
* Bungalov, moteller, pansiyon ve Tatil k鬥ri olu岭ada kullanᮠprefabrik evler
  * Bek穠ve g宬ik kul峩 olarak imal edilen prefabrikler
* Okul ve daha bir篫 sosyal ya�lan䥾kil eden prefabrik binalar 篫 rahatl졠olu岵labilmektedir.
 
Copyright ರ10 Modвefabrik Yap㡮ayi


燕窝酒酿蛋特别适合天下所有胸部发育不良,不自信的女性;乳房缩水丰胸产品,下垂松弛的产后女性;乳房干瘪,外扩无弹性的女性;皮肤蜡黄燕窝酒酿蛋丰胸,气色不佳的女性;内分泌失,调痛经现象的女性;产后奶水不足,虚寒体弱的女性服用燕窝酒酿蛋。经常服用可以使得我们的乳房腺体继续增大、紧实、润泽,并且丰有弹性,还具有抗氧化尖顶养颜的功效酒酿蛋丰胸产品