FݒMA PROF݌ݍݚ:

MOD܌ PREFABR݋ ; retimli 祬ik konstr㩹on, mod岠prefabrik yap๡�onteyneri ve GSM kabini 崥n ile ticaret yapan sekt⼮  gelen uluslar aras⩲ firmadMod岠prefabrik 崩mini s嫬i iyile鲥rek, geli鲥rek ve kapasitesini geni崥rek s伲mektedir.

10 Y콫 bir tecr幥 sahip MOD܌ PREFABR݋ san ve tic , hem ana y쥮ici olarak, hem de pazarlama organizasyonu ile Prefarbik kamp binalarвefabrik acil afet evleri , Gsm konteynerleri imalat ve pazarlamas졠yerel T렦irmalar�ve uluslararas橲malar࡬t y쥮icisi olarak, Avrupa, Asya, Orta Do堶e Afrika'da bir篫 anahtar teslimi i岩 tamamlam佲.

Projelerin mimari ve teknik tasar졲୼岩lerin ꥬ taleplerine g⥠son versiyon AutoCAD ve SAP2000 yaz�ar뵬lanᲡk tasar৲ubu taraf䡮 yap�

HEDEFݍݚ:
D顧n८ b쫠ve en saygྩrketleri ile i顰abilme kapasitesini ve yetene鮩 sahip ve bu g쮼 devamlﬡrak arttᮠve bu ⫥tlerle uyum i穮de 硬ᢩlen MOD܌ PREFABR݋, d顠pazarlar䡬 anahtar teslimi kamp projeleri ile prefabrik 祬ik ve mod岠yap첥timleri alan䡫i mevcut pazar pay�rtt�襤eflemektedir. G쭼zde, kᠶadede y㥫 崩m g젶e kalite ile hizmet verebilmenin bir ayrᬽk olarak kabul edildi頳ekt⼭䥬 MOD܌ PREFABR݋ arzu edilen i缣쬠d顠ile payla᫴adr />
D܎YAYA OLAN SAYGIMIZ:

MOD܌ER PREFABR݋ kulland�ਡmmaddelerin, 쮬erin ve 硬�ortam�祶reyle dost oldu宵 ve uluslararas㴡ndartlara uygunlu宵 garanti eder. (TS-EN-ISO 14001:2004 ǥvre Yim Sistemi Belgesi)

ܲ쥲in 崩m ve montaj a�ar䡠i㡰l�e g宬i頍OD܌ PREFABR݋ i穮 b쫠 ta�tadOD܌ PREFABR݋ yasal ⴬ara ve uluslararas㴡ndartlara uygunlu宵 garanti eder. (OHSAS 18001:2008 ݾ Sa콰楠G宬i頙im Sistemi Belgesi)

MOD܌ PREFABR݋, 硬ᮠhaklarᠶe insan haklarᠳayg綳terir. ǡlᮬar�performans de岬endirmesinde profesyonelce davranඥ g⥶ veya 硬�pozisyonuna ꥬ yeterlilik kriterlerini g꠶n䥠bulundurur.

KALݔE POLݔ݋AMIZ:
Ger祫le鲭i楠ger祫le鲭ekte oldu孵z her projeye
伮 verilmez kalite yakla�la imza atarken her a�a ve tࡹr佬arda
d顠standartlar�edefliyoruz...

ǡlᮽmᠥ鴩m olanaklar㵮arak, sisteme bilin笩 kat�ar�a졹arak, 崩mimizin her kademesinde ǡ䡾 Kalite De岬erine ve m䥲i memnuniyetine ulaṽ ve s嫬i iyile幩 hedefleyerek,
de龥n ve geli䥲i beklentilerini g꠶n䥠bulundururken, 쮠kalitesinin rekabet,
verimlilik vekarl�gꥴilerek sa졮mas�enimseyerek,ǡl佰�yerde ve ya佰�ortamlarda etik de岬ere ve yasalara ba콬�ꥴen bir kurum olarak
硬�ar� s伲ece麮...

 


Copyright ರ10 Modвefabrik Yap㡮ayi

粉嫩公主酒酿蛋与传统手工酒酿蛋的丰胸产品区别。粉嫩公主酒酿蛋采用的原料都是优质的纯天然有机食品粉嫩公主酒酿蛋,产品无任何激素,没有任何副作用产后胸部下垂怎么办。主要成份有:酒酿原汁、土鸡蛋、珍珠糯米、姜汁红糖、泰国野葛根等提取物酒酿蛋丰胸